Thứ Hai, 31 tháng 12, 2012

Cô Hàng Xóm


Cô Hàng Xóm
Dưới đây là một số hình ảnh trong File PPS " CÔ HÀNG XÓM " ( Thơ Nguyễn Bính )

Mời các bạn nhấn vào để xem ảnh và nghe hát toàn File PPS màn ảnh rộng rất đẹp
CoHangXom.pps

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét