Thứ Sáu, 10 tháng 5, 2013

Mời xem Ảo Thuật

Quá hay ! Không giải thích được !
Ảo thuật của Peter Marvey
Ảo thuật Ipag
Ảo thuật Trung Quốc

http://www.youtube.com/watch?v=ExUbQoe2uB8
       

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét