Thứ Bảy, 6 tháng 9, 2014

Báo Singapore: Đá Gạc Ma cHai LP <ngochoaha33@gmail.com>

Việc để TQ chiếm một số đảo chìm ở Trường Sa năm 1988 thực sự đã là nguy cơ to lớn cho ANQP của VN vào thời điểm này.
Đến lúc này mà VN không có giải pháp quyết liệt thì không biết điều gì sẽ xảy ra trong vài năm tới khi mà Hán tặc hoàn thành căn cứ QS này.

http://giaoduc.net.vn/Giao-duc-Quoc-phong/Bao-Singapore-Da-Gac-Ma-chi-cach-thanh-pho-Ho-Chi-Minh-830-km-post149483.gd

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét