Thứ Bảy, 6 tháng 9, 2014

TQ muốn hoàn thành "bành trHai LP <ngochoaha33@gmail.com>


Sau khi hoàn thành căn cứ quân sự ở Gạc Ma, Trung Quốc có thể làm mưa làm gió ở Biển Đông, uy hiếp trực tiếp đường hàng hải quốc tế, an ninh-quốc phòng của VN và ASEAN.
Việc làm này của Hán tặc nguy hiểm hơn rất nhiều việc chúng hạ đặt giàn khoan HD 981 hồi tháng 5/2014.

http://giaoduc.net.vn/Giao-duc-Quoc-phong/TQ-muon-hoan-thanh-banh-truong-truoc-khi-co-phan-quyet-vu-kien-post149355.gd

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét